Sněmovní tisk 34
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Výborný M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 34/0 dne 19. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0034.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 34/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 14/18, PID KORNAU8HAW5U.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Petr Sadovský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 25, usnesení č. 126).Deskriptory EUROVOCu: místní zastupitelstvo, nabytí vlastnictví, osobní vlastnictví, politik, veřejná funkce, veřejný úřad, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)