Sněmovní tisk 284
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 284/0 dne 21. 9. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0284.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2018 jako tisk 284/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 855/18, PID KORNB4WFFH51.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 10. 2018 (usnesení č. 120). Určil zpravodaje: Mgr. Lubomír Volný a navrhl Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 12. 2018 na 24. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 406). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 30, usnesení č. 406).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 1. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 23, dokument 23/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 1. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 29. 1. 2019 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 23/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 1. 2019 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 97).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Zákon vyhlášen 15. 2. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 49/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)