Sněmovní tisk 27
Novela z. o léčivech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 15. 8. 2017. Návrh zákona rozeslán dne 15. 8. 2017 senátorům jako tisk 191/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 10. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 11. 2017 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 191/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 10. 2017 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 303).
  Návrh projednán dne 6. 12. 2017 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 320).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 7. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Plaček V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 27/0 dne 8. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0027.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 27/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1306/17, PID ALBSATZKRCEH.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2018 na 6. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 101).
  Projednávání pokračovalo 24. 1. 2018 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 58, usnesení č. 101).Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, elektronický dokument, farmaceutický výrobek, informační systém, lék, organizace zdravotnictví, ukládání a vyhledávání informací, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)