Sněmovní tisk 1181
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Ondřej Veselý, Kateřina Valachová, Jan Chvojka, Alena Gajdůšková) předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: Veselý O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1181/0 dne 24. 3. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1181.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 3. 2021. Vláda zaslala stanovisko 20. 4. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 4. 2021 jako tisk 1181/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 380/21, PID ALBSBZGBC38G.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: minimální mzda, mzdová politika, navýšení mezd, zákoník práce

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
262/2006novelizujeZákon zákoník práce1181/0


ISP (příhlásit)