Sněmovní tisk 1176
Úmluva MOP č. 190 a Doporučení MOP č. 206

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim

Autor: min. práce a soc. věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 3. 2021 jako tisk 1176/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 734/20, PID ALBSBQDJS9F1.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2021 (usnesení č. 384). Zpravodajem určena Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS..

 • V

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: Mezinárodní organizace práce, mezinárodní úmluva, obtěžování na pracovišti, pracovní podmínkyISP (příhlásit)