Sněmovní tisk 1102
Vl.n.z. o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1102/0 dne 30. 11. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 30. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 85).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 4. 12. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 116, usnesení č. 1398).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 234 pod číslem 569/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7038Karla Maříková19262-29357.docx (30 KB) / PDF (378 KB, 4 strany) 3. 12. 2020 v 07:54:44
7043Leo Luzar19267-29371.docx (15 KB) / PDF (170 KB, 2 strany) 4. 12. 2020 v 08:37:40
7045Lubomír Volný19269-29372.docx (44 KB) / PDF (476 KB, 4 strany) 4. 12. 2020 v 08:49:06


Deskriptory EUROVOCu: distribuce, očkování, vakcína, všeobecné zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)