Sněmovní tisk 921
Novela z. o kompenzačním bonusu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 921/0 dne 29. 6. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2020 (usnesení č. 305). Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 7. 2020 na 55. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1216).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 10. 7. 2020 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 4, usnesení č. 1216).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 7. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 294, dokument 294/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 7. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 2020 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 294/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 7. 2020 a přijal usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako tisk 294/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 7. 2020 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 294/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2020 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 454).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Zákon vyhlášen 6. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 331/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5946Lucie Šafránková18170-27510.docx (20 KB) / PDF (234 KB, 4 strany) 18. 8. 2020 v 08:24:04


Deskriptory EUROVOCu: finanční zrovnoprávnění, odškodnění, osoba samostatně výdělečně činná

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)