Sněmovní tisk 846
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: Koten R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 846/0 dne 4. 5. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0846.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 5. 2020. Vláda zaslala stanovisko 2. 6. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 6. 2020 jako tisk 846/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 552/20, PID ALBSBPCLMZEI.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, dobrovolná vojenská služba, neplacená práce, ochrana proti požáru, osvobození od daní

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)