Sněmovní tisk 546
Novela z. o elektronických komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: Koten R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 546/0 dne 11. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0546.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2019 jako tisk 546/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 658/19, PID ALBSBE4HHB6D.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, elektronická správa dokumentů, informační systém, komunikační systém, mobilní telefon, naléhavá pomoc, první pomoc

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)