Sněmovní tisk 415
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Marek Výborný, Petr Gazdík, Stanislav Juránek, Jan Čižinský, Jiří Mihola, Pavla Golasowská, Ondřej Benešík, Vít Kaňkovský) předložila sněmovně návrh zákona 21. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 415/0 dne 22. 2. 2019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 2. 2019.
    Návrh zákona 8. 3. 2019 vzat zpět.Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, silniční síť, spotřební daň, výdělková daň nekomerční

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)