Sněmovní tisk 414-E
Návrh nařízení Rady v souvislosti s vystoupením VB z EU

Dokument


Úplný název návrhu: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 5933/19, COM(2019) 64 final

Předkladatel: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 21. 2. 2019 jako sněmovní tisk 414-E/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání dokumentu doporučil 21. 2. 2019.

 • V

 • Č

  Čtení proběhlo 15. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna s návrhem vyjádřila souhlas (usnesení č. 575).Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, financování rozpočtu (EU), Spojené království, vystoupení z EUISP (příhlásit)