Sněmovní tisk 314
Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2017 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2017 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 29. 10. 2018 jako tisk 314/0.
    Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 769/18, PID KORNB2UCSMJU.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 31. 10. 2018 (usnesení č. 125). Zpravodajem určen Ing. Petr Třešňák.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, účetní uzávěrka, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění, zpráva o činnostiISP (příhlásit)