Sněmovní tisk 305
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2018

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 10. 2018 jako tisk 305/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 803/18, PID KORNB4BJEHVH.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 24. 10. 2018 (usnesení č. 120).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 305/1 rozesláno poslancům 12. 11. 2018.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 23. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 305/2 (doporučuje vzít na vědomí).
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 10. 1. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 305/3 (bere na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)