Sněmovní tisk 1204
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2020 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 4. 2021 jako tisk 1204/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 319/21, PID KORNBZKBPPMO.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 21. 4. 2021 (usnesení č. 393). Zpravodajem určen Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 2. 6. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1204/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, pevná cena, podpůrná cena, správní kontrola, zpráva o činnostiISP (příhlásit)