Sněmovní tisk 1179
Novela z. o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Jakob, Markéta Pekarová Adamová, Dominik Feri, Helena Langšádlová, Vít Rakušan, Jana Krutáková, Lucie Šafránková, Jan Čižinský, Marek Výborný, Stanislav Juránek) předložila sněmovně návrh zákona 16. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: Jakob J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1179/0 dne 23. 3. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1179.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 3. 2021. Vláda zaslala stanovisko 20. 4. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 4. 2021 jako tisk 1179/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 379/21, PID ALBSBZFAATEH.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: finanční zrovnoprávnění, neplacená práce, odškodnění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)