Sněmovní tisk 1167
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Kaňkovský, Marek Výborný, Pavel Bělobrádek, Stanislav Juránek, Jan Čižinský, Marian Jurečka, Jan Bartošek, Ondřej Benešík, Pavla Golasowská) předložila sněmovně návrh zákona 19. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: Kaňkovský V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1167/0 dne 22. 2. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1167.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 2. 2021. Vláda zaslala stanovisko 23. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 3. 2021 jako tisk 1167/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 278/21, PID ALBSBYLLWDYI.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: nestandardní pracovní poměr, práce na dálku, pracoviště, pracovní podmínky, zákoník práce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)