Sněmovní tisk 1157
Novela z. o civilním letectví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1157/0 dne 15. 2. 2021.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1227/20, PID KORNBSLFPEOS.


    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 11. 9. 2018, 1. 2. 2019, 1. 7. 2019, 31. 12. 2020, 31. 12. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2021 (usnesení č. 370). Určil zpravodaje: Petr Dolínek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: bezpilotní letoun, civilní letectví, letecká doprava, letecká kontrola, letecký provoz, letiště, obchodní licence

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)