Sněmovní tisk 1094
Novela z. o kompenzačním bonusu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: Čižinský J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1094/0 dne 23. 11. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1094.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 11. 2020. Vláda zaslala stanovisko 16. 12. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 12. 2020 jako tisk 1094/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1515/20, PID ALBSBVQBPVMN.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, finanční zrovnoprávnění, odškodnění, osoba samostatně výdělečně činná, podnikatel, samostatná výdělečná činnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)