Sněmovní tisk 1050
Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2019 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2019 a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 12. 10. 2020 jako tisk 1050/0.
    Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1011/20, PID KORNBR5L8ZE1.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 21. 10. 2020 (usnesení č. 330). Zpravodajem určen MUDr. Kamal Farhan.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, účetní uzávěrka, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění, zpráva o činnostiISP (příhlásit)