Sněmovní tisk 665
4. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: 4. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 12. 2015 jako tisk 665/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1358/15, PID KORNA3SBUJR7.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 12. 2015 (usnesení č. 225). Zpravodajem určen Karel Černý.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 3. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 665/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1370).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, Slovinsko, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)