Sněmovní tisk 571
Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 571/0 dne 21. 8. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 77/15, PID KORN9PPJ6LNN.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 903).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 571/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 571/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 571/3, který byl rozeslán 19. 1. 2016 v 19:31.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 571/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1083).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 3. 2016.
  Zákon Senátem schválen 20. 4. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 17. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 148/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3525Jiří Holeček08986-12188.docx (10 KB) / PDF (320 KB, 3 strany) 19. 1. 2016 v 13:55:10
3545Jiří Holeček09006-12225.odt (34 KB) / PDF (102 KB, 2 strany) 19. 1. 2016 v 18:16:26


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Papíry cenné, Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: akcionář, centrální banka, emise cenných papírů, finanční instituce, kapitálový trh, podnikavost, převoditelný cenný papír, úvěrová instituce

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)