Sněmovní tisk 536
Vl.n.z. o ozdravných postupech a řešení krize na fin. trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 536/0 dne 2. 7. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 257/15, PID KORN9XZFULDC.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2015 (usnesení č. 182). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 861).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 536/3, který byl rozeslán 20. 10. 2015 v 18:35.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 536/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 56, usnesení č. 956).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 11. 2015.
  Zákon Senátem schválen 10. 12. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 160 pod číslem 374/2015 Sb.Související tisk: 537 (Vl.n.z.o změně zák. v souv. s přij. zák. o ozdrav. postupech).


Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, bankovnictví, centrální banka, finanční instituce, finanční trh, měnová krize, přibližování legislativy, zadluženostISP (příhlásit)