Sněmovní tisk 350
Inf. o voj. cvič. AČR se zahr. partnery leden - červen 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden – červen 2014

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 10. 2014 jako tisk 350/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1089/14, PID KORN9P4CBZMF.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 10. 2014 (usnesení č. 105). Zpravodajem určen PhDr. Ivan Gabal.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 14. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 350/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 684).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)