Sněmovní tisk 340
Novela z. o myslivosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 340/0 dne 8. 10. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1059/14, PID KORN9MBLTLQ1.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 469).

 • L

  Projednávání proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 470).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 340/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 51, usnesení č. 543).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 12. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 11, dokument 11/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 12. 2014 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 11/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 12. 2014 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 11/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 12. 2014 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 66).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 357/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Myslivost

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, hospodaření se zdroji, lov, regulace lovu, správní dohled, živočišné zdroje

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)