Sněmovní tisk 333
Doh. mezi ČR a vládou Hongkongu o leteckých službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 333/0 dne 1. 10. 2014.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 799/13, PID KORN97BHLMA2.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 822).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 333/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 987).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 30. 9. 2014 jako senátní tisk 340/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 12. 2014 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 340/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2014 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 340/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2014 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 44).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 12. 2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 10. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 35 pod číslem 57/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, civilní letectví, Hongkong, letecká doprava, mezinárodní spolupráceISP (příhlásit)