Sněmovní tisk 325
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2014

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 18. 9. 2014 jako tisk 325/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 966/14, PID KORN9N4JRMS8.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 24. 9. 2014 (usnesení č. 92). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 14. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 325/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 683).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 19. 9. 2014 jako senátní tisk 339/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 10. 2014 a přijal usnesení č. 205, které bylo rozdáno jako tisk 339/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní bezpečnost, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenské letectvo, vojska v zahraničíISP (příhlásit)