Sněmovní tisk 318
Doh.mezi ČR a Monackým kníž.o výměně inf.v daň.záležitostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 318/0 dne 9. 9. 2014.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1064/13, PID KORN9A4JKCCU.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 9. 2014 (usnesení č. 88). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 5. 2015 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 767).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 10. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 318/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 318/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 986).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 9. 2014 jako senátní tisk 335/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 9. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 10. 2014 a přijal usnesení č. 208, které bylo rozdáno jako tisk 335/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 10. 2014 a přijal usnesení č. 266, které bylo rozdáno jako tisk 335/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2014 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 52).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 12. 2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 4. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 9 pod číslem 17/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daň, daňová kontrola, Monako, výměna informacíISP (příhlásit)