Sněmovní tisk 3
Zák. opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Předkladatel Senát PS O V S Prezident P Zákon Poslanecká sněmovna O Č Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 25. 9. 2013. Návrh zákona rozeslán dne 26. 9. 2013 senátorům jako tisk 185/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 9. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 10. 2013 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 185/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 10. 2013 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 185/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 10. 2013 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 342).

Prezident republiky

 • P

  Prezident zákonné opatření podepsal 17. 10. 2013.

Zákonné opatření vyhlášeno 30. 10. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 132 pod číslem 340/2013 Sb.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 27. 11. 2013 jako sněmovní tisk 3/0.
  Předkladatel: Vláda

 • Č

  Čtení proběhlo 27. 11. 2013 na 1. schůzi.
  Sněmovna zákonné opatření schválila.

Usnesení Poslanecké sněmovny vyhlášeno 29. 11. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 150 pod číslem 379/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Nemovitosti

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z převodu vlastnictví, nabytí vlastnictví

Navržené změny předpisů (52)ISP (příhlásit)