Sněmovní tisk 287
Novela z. o místních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 11. 6. 2014. Návrh zákona rozeslán dne 12. 6. 2014 senátorům jako tisk 303/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 6. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 7. 2014 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 303/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 8. 2014 a přijal usnesení č. 248, které bylo rozdáno jako tisk 303/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 6. 2014 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 549).
  Návrh projednán dne 27. 8. 2014 na 24. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 592).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 2. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: Martínek R.,Juránek S..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 287/0 dne 3. 9. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 9. 2014. Vláda zaslala stanovisko 2. 10. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 10. 2014 jako tisk 287/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1099/14, PID KORN9NSFZBST.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Zemánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 23. 12. 2014 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, ekologická daň, místní daň, nakládání s odpadem, náklady za znečištění, odpad

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)