Sněmovní tisk 280
Úml.o normách výcviku,kvalifikace a strážní služby námořníků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 8. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 280/0 dne 14. 8. 2014.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 688/14, PID KORN9HYCRGLT.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2015 na 25. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 641).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 280/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 2015 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 765).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 8. 2014 jako senátní tisk 329/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 8. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 9. 2014 a přijal usnesení č. 194, které bylo rozdáno jako tisk 329/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 10. 2014 a přijal usnesení č. 274, které bylo rozdáno jako tisk 329/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2014 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 43).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 6. 2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 21. 8. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 28 pod číslem 45/2015 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, loď, mezinárodní úmluva, moře, námořní bezpečnost, námořní doprava, námořní plavba, námořní právo, odborná kvalifikace, posádka, profesní přípravaISP (příhlásit)