Sněmovní tisk 191
Inf.o vojenských cvičeních AČR červenec – prosinec 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec – prosinec 2013

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 4. 2014 jako tisk 191/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 266/14, PID KORN9HHHHXOS.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 4. 2014 (usnesení č. 59). Zpravodajem určen Karel Černý.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 23. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 191/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 18. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 335).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 30. 4. 2014 jako senátní tisk 275/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 5. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 5. 2014 a přijal usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako tisk 275/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)