Sněmovní tisk 190
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 4. 2014 jako tisk 190/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 354/14, PID KORN9HYFZ5MH.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 4. 2014 (usnesení č. 59). Zpravodajem určen MUDr. Jiří Štětina.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 5. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 190/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 711).Hesla věcného rejstříku: Ceny, Kontrola

Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, cenový index, ceny, parlamentní kontrola, řízení cen, tvorba cenISP (příhlásit)