Sněmovní tisk 1034
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, korupce, občanské právo, soudní řízení, trestní řízení, trestný čin, zpráva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)