Sněmovní tisk 933
Návrh na působ. sil MO v Irácké republice

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu

Autor: min. obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 5. 10. 2016 jako tisk 933/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1252/16, PID KORNADMJDP9P.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Zpravodajem určen Karel Černý.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 19. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 933/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 20. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 111, usnesení č. 1393).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 6. 10. 2016 jako senátní tisk 338/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 10. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 10. 2016 a přijal usnesení č. 174, které bylo rozdáno jako tisk 338/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 10. 2016 na 28. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 557).Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, Irák, islámský stát, terorismus, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)