Sněmovní tisk 859
Novela z. o jednacím řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: Vozka V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 859/0 dne 14. 7. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 2016. Vláda 1. 8. 2016 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 51)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, parlamentní proces, parlamentní rozprava, parlamentní zasedání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)