Sněmovní tisk 787
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Plíšek, Pavel Blažek, Martin Lank, Radek Vondráček, Stanislav Grospič, Pavla Golasowská) předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: Plíšek M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 787/0 dne 21. 4. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 4. 2016. Vláda zaslala stanovisko 20. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 5. 2016 jako tisk 787/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 597/16, PID ALBSA9DK4RJ6.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, politik, poslanec EP, poslanec parlamentu, režijní náklady, vazba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)