Sněmovní tisk 65
Sml. mezi ČR a St. Izrael o spolup. proti trestné činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 65/0 dne 19. 12. 2013.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2014 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 99).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 65/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 5. 2014 na 8. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 177, usnesení č. 270).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30. 5. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 7. 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 17 pod číslem 41/2014 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Izrael, mezinárodní dohoda, policejní spolupráce, soudní spolupráce, trestná činnost, trestný činISP (příhlásit)