Sněmovní tisk 592
Novela z. o obchodních korporacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: Zavadil J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 592/0 dne 7. 9. 2015.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 9. 2015. Vláda zaslala stanovisko 6. 10. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 2015 jako tisk 592/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1158/15, PID RACKA28EWACU.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 10. 2015 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Jaroslav Borka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1167).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 592/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 592/3 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 592/4 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2016 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 592/5.
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 592/6 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 592/7, který byl rozeslán 9. 9. 2016 v 9:54.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 592/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1409).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2016.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 185 pod číslem 458/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4226Jan Bartošek09687-13257.docx (17 KB) / PDF (221 KB, 3 strany) 27. 4. 2016 v 07:41:29
4291Pavel Čihák09752-13378.docx (22 KB) / PDF (332 KB, 3 strany) 3. 5. 2016 v 15:00:01
4405Ivan Adamec09866-13542.docx (23 KB) / PDF (227 KB, 3 strany) 24. 5. 2016 v 18:09:35
4592Jan Bartošek10053-13810.docx (17 KB) / PDF (240 KB, 3 strany) 20. 6. 2016 v 10:49:13
4630Jan Bartošek10091-13862.docx (19 KB) / PDF (224 KB, 3 strany) 27. 6. 2016 v 10:39:29
4633Stanislav Grospič10094-13865.docx (14 KB) / PDF (224 KB, 3 strany) 27. 6. 2016 v 12:37:46
4648Jan Bartošek10109-13895.docx (15 KB) / PDF (236 KB, 3 strany) 28. 6. 2016 v 14:54:20


Hesla věcného rejstříku: Družstva, Obchod a služby, Zákoník obchodní

Deskriptory EUROVOCu: kapitálová společnost, management, profesní obchodní společnost, propuštění, správní rada, typ podniku, veřejná funkce, veřejné vlastnictví, zastoupení zaměstnanců

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)