Sněmovní tisk 539
Novela z. o soudech a soudcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: Schwarz B. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 539/0 dne 8. 7. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 7. 2015. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2015 jako tisk 539/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 908/15, PID RACK9YAFVU6C.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: právní systém, reforma základních institucí, soudní reforma, struktura státní správy, územní samospráva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)