Sněmovní tisk 417
Novela z. o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 417/0 dne 25. 2. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 99/15, PID KORN9RGMA85K.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 657).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 417/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 417/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 417/3 (doporučuje schválit).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 417/4 (doporučuje schválit).
 • L

  Projednávání proběhlo 12. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 660).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 417/5, který byl rozeslán 29. 4. 2015 v 9:52.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 5. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 417/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 5. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 757).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 5. 2015.
  Zákon Senátem schválen 18. 6. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2015.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 157/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2176Herbert Pavera07637-09979.doc (34 KB) / PDF (370 KB, 2 strany) 14. 4. 2015 v 11:27:02
2246Miroslav Kalousek07707-10098.doc (19 KB) / PDF (322 KB, 2 strany) 27. 4. 2015 v 14:32:03
2247Miroslav Kalousek07708-10099.doc (13 KB) / PDF (302 KB, 2 strany) 27. 4. 2015 v 14:32:03
2258Karel Rais07719-10115.doc (29 KB) / PDF (395 KB, 4 strany) 28. 4. 2015 v 12:01:57
2261Petr Adam07722-10121.doc (16 KB) / PDF (290 KB, 2 strany) 28. 4. 2015 v 12:47:04
2274Karel Fiedler07735-10136.doc (16 KB) / PDF (294 KB, 2 strany) 28. 4. 2015 v 14:49:47


Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Paliva a maziva

Deskriptory EUROVOCu: daň z pohonných hmot, daň ze spotřeby, spotřební daň, tabák, tabákový průmysl

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)