Sněmovní tisk 403
Novela z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vladislav Vilímec, Jana Černochová, Radek Vondráček, Jiří Junek, Jana Hnyková) předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: Vilímec V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 403/0 dne 17. 2. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 2. 2015. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 3. 2015 jako tisk 403/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 273/15, PID RACK9TWB2ADG.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Ing. René Číp a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1168).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/5 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2016 zprávu doručenou poslancům jako tisk 403/6.
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/7 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 403/8, který byl rozeslán 31. 5. 2017 v 12:31.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 403/9 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi.Projednávání zákona bylo 14. 7. 2017 na 59. schůzi přerušeno (usnesení č. 1790).
  Projednávání pokračovalo 8. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1830).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 10. 2017.
  Prezident zákon podepsal 24. 10. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 10. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 11. 2017.

Zákon vyhlášen 7. 11. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 128 pod číslem 364/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4641Vladislav Vilímec10102-13882.odt (31 KB) / PDF (105 KB, 6 stran) 28. 6. 2016 v 12:53:45
5307Vladislav Vilímec10768-15120.odt (32 KB) / PDF (105 KB, 6 stran) 29. 11. 2016 v 13:06:41
6462Vladislav Vilímec11923-17039.odt (32 KB) / PDF (105 KB, 6 stran) 25. 5. 2017 v 10:21:00


Hesla věcného rejstříku: Odškodnění, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: Československo, náhrada škody, nemovitý majetek, odškodnění, Ukrajina

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)