Sněmovní tisk 336
Doh.o přidruž.mezi státy EU a ES pro atom.energ. a Gruzií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 10. 2014.
Zástupce navrhovatele: min.zahr.věcí,min.prům..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 336/0 dne 2. 10. 2014.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 670/14, PID KORN9L8HGZD4.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 3. 2015 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 661).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 336/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 336/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 737).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 20. 5. 2015.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: asociační dohoda, Evropská dohoda o přidružení, Evropské společenství pro atomovou energii, GruzieISP (příhlásit)