Sněmovní tisk 227
Doh.o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Mongolskem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 227/0 dne 11. 6. 2014.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 367/11, PID RACK8FWBXSSZ.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 6. 2014 (usnesení č. 76). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 10. 2014 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 481).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 227/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 612).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30. 1. 2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 21. 2. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 10 pod číslem 13/2018 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dohoda o spolupráci, Evropská unie, mezinárodní spolupráce, MongolskoISP (příhlásit)