Sněmovní tisk 1004
Novela z. o Policii ČR - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1004/0 dne 10. 1. 2017.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1430/16, PID KORNAA4HUVTJ.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2017 (usnesení č. 355). Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Huml a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: DNK, kriminologie, policie, soud pro mladistvé, soudní dokazování, veřejný pořádek, zločinnost mládeže

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)