Sněmovní tisk 136
Roční finanční dohoda mezi ČR a KES

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 136/0 dne 15. 11. 2002.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Dr. Libor Rouček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 2002 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 198).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 136/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zemědělský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 136/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 136/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 10. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 136/4 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 3. 2003 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 318).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 3. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 17. 4. 2003.

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 3. 2003 jako senátní tisk 64/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec), Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 64/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 64/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 64/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 101).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 4. 2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 5. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 52/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská komise, finanční dohoda, finanční pomoc, podpora zemědělství, povodeň, předvstupní pomoc, rozvoj venkova, strukturální fondyISP (příhlásit)