Sněmovní tisk 1086
Novela z. o vodovodech a kanalizacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 8. 2005.
Zástupce navrhovatele: Severa Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1086/0 dne 19. 8. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 8. 2005. Vláda zaslala stanovisko 16. 9. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 9. 2005 jako tisk 1086/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 9. 2005 (usnesení č. 484). Určil zpravodaje: JUDr. Michal Hašek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 52, usnesení č. 2235).Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní, Vodohospodářství

Deskriptory EUROVOCu: odpadní voda, stavební památky, voda, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)