Sněmovní tisk 1033
Novela z. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vlastimil Aubrecht, Květoslava Čelišová) předložila sněmovně návrh zákona 1. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: Aubrecht Vlastimil a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1033/0 dne 4. 7. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1033/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, obec, územní samospráva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)