Sněmovní tisk 96
Návrh zákona o dani z nemovitostí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Fajmon Hynek a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 96/0 dne 23. 10. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 10. 2002. Vláda zaslala stanovisko 19. 11. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 11. 2002 jako tisk 96/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 11. 2002 (usnesení č. 59). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 20. 2. 2003.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daňová úleva, nemovitost, povodeň

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)