Sněmovní tisk 922
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomáš Kvapil, Ludvík Hovorka, Miroslava Němcová, Jiří Hanuš, Jan Grůza, Josef Vícha) předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: Kvapil Tomáš a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 922/0 dne 11. 3. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 3. 2005. Vláda zaslala stanovisko 8. 4. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2005 jako tisk 922/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Majetek České republiky

Deskriptory EUROVOCu: družstevní dům, místní orgány státní správy, obec, pohledávka, státní podpora, stavebnictví, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)