Sněmovní tisk 900
N.z. o investičních pobídkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2005.
Zástupce navrhovatele: Vojíř Oldřich a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 900/0 dne 16. 2. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 2. 2005. Vláda zaslala stanovisko 18. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2005 jako tisk 900/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2005 (usnesení č. 418). Určil zpravodaje: Ing. Josef Hojdar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10., 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 165, usnesení č. 1669).Hesla věcného rejstříku: Investice, Průmysl

Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, derogace, ekonomická diskriminace, harmonizace daní

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)